• Zpětnovazební regulátory s mikrořadičem pro demonstrační účely 

      Autor: Světlík Jan; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Podolák Stanislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat zpětnovazební regulátory s využitím mikrořadiče řady STM32 pro demonstrační účely. Tyto regulátory jsou navrženy za účelem použití ve výuce. Z tohoto důvodu je při ...