• Metody řízení kaskád kotlů 

      Autor: Bílek Martin; Vedoucí práce: Šulc Jan; Oponent práce: Novotný Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
      Cílem bakalářské práce je zefektivnit existující řídicí algoritmy pro regulaci kaskády tepelných zdrojů a na jejich základě navrhnout obecné řešení. Pro celkové zhodnocení kvality aktuálního řídicího algoritmu byla provedena ...