• Automatizace zálohy a obnovení konfigurace síťových zařízení pro laboratorní cvičení 

      Autor: Flachs František; Vedoucí práce: Boháč Leoš; Oponent práce: Černý Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
      Tato práce popisuje problematiku výuky pocítacových sítí v Cisco laboratori zejména na strední škole. V práci je uvedeno nekolik úskalí, se kterými se stredoškolská výuka potýká. Hlavními body této práce jsou rozbor ...