Now showing items 1-5 of 5

  • Čtení ručkového měřicího přístroje pomocí kamery 

   Author: Miroslav Běloch; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-05)
   Tato práce navrhuje řešení pro čtení analogového měřicího přístroje pomocí kamery. Záměrem je, aby byl výsledek použitelný na různých typech měřičů. Program nejdříve detekuje region displaye, ve kterém následně hledá ...
  • Dekodér Morse 

   Author: Ondřej Tyle; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá zpracováváním zvukového signálu v reálném čase. Jejím cílem je vytvořit překladač Morseovy abecedy, který bude vysílaný text vypisovat souběžně se zvukovým výstupem. Celá práce je psaná v ...
  • Konstrukce ultrazvukové páječky 

   Author: Alisa Pavlova; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Dušek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem vzorku ultrazvukové páječky a jeho následnou realizací. Pro dosažení těchto cílů byly prozkoumány potřebné součástky. Pak na základě požadavků na vybavení pro ultrazvukové pájení byly ...
  • Platforma Raspberry Pi bez použití operačního systému 

   Author: Petr Vanc; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Zámer této práce je vytvorit souhrn práce s platformou Raspberry Pi 3 bez operacního systému kvuli chybející oficiální dokumentaci k chipu Broadcom BCM2837. Tato práce obsahuje popis jednotlivých elementu periferií a dalších ...
  • Zpřesnění určení polohy překážek na trase pro nevidomé – část II - LIDAR 

   Author: Jan Hrazdíra; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Svatoš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím bezkontaktních senzorů k navigaci a orientaci nevidomých. Jsou zde uvedeny příklady problémových překážek, které nevidomý člověk není schopen odhalit pomocí bílé hole. Dále jsou zde ...