Now showing items 1-3 of 3

  • Číslicový převodník efektivní hodnoty pro kmitočtové pásmo 0 až 2 MHz 

   Author: Michal Špaček; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Kučera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Cílem této práce je vytvořit kompaktní zařízení, které měří efektivní hodnotu napětí v širokém kmitočtovém pásmu. Důraz je kladen především na přesnost měření v celém zadaném kmitočtovém pásmu. Přidanou funkcionalitou je ...
  • Implementace algoritmu FFT pro standard OpenCL 

   Author: Kříž Tomáš; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Šimeček Ivan
   Práce obsahuje problematiku a dokumentaci implementace algoritmu FFT pro grafické karty. V práci je popsán momentální stav různých implementací algoritmu FFT, popisuje řešení problému a ukazuje poznatky, které pomohou ...
  • Vývojový kit pro procesory řady STM32 ARM Cortex-M3 

   Author: Tomlain Ján; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)