Now showing items 1-1 of 1

    • Mnohokanálový systém pro monitorování pohybu se senzory MEMS 

      Author: Mucala Jan; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
      Cílem práce bylo navrhnout a realizovat systém sběru dat pro mnohokanálové monitorování pohybu objektu. Systém obsahuje inerciální měřící jednotky osazené mikrokontrolérem ARM o jádru Cortex-M0 a MEMS senzorem MPU-9150, ...