Now showing items 1-1 of 1

    • Výukové úlohy pro přípravek s číslicovým signálovým procesorem 

      Author: Duga Petr; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
      Tato práce popisuje praktickou realizaci ukázkových výukových úloh z oblasti analýzy digitálního obrazu, radiotechniky a číslicového zpracování audiosignálu digitálním signálovým procesorem TMS320C6748 umístěným na vývojovém ...