Now showing items 1-1 of 1

    • Hodnocení kvality analogového záznamu zvuku s využitím modelu slyšení 

      Author: Zalabák Martin; Supervisor: Rund František; Opponent: Vencovský Václav
      Tato diplomová práce se zabývá objektivním modelem hodnocení kvality PEMO-Q založeným na modelu sluchové cesty a možnostmi jeho použití pro hodnocení analogových záznamů. Kromě analýzy vlivu artefaktů typických pro takové ...