Now showing items 1-1 of 1

    • Hodnocení kvality obrazu v systémech s vysokým dynamickým rozsahem 

      Author: Oravec Jan; Supervisor: Krasula Lukáš; Opponent: Zach Ondřej
      V úvodu této diplomové práce jsou popsány metody pro snímání a reprodukci obrazu s vysokým dynamickým rozsahem HDR (High Dynamic Range). Je zde kladen důraz na algoritmy pro mapování tónů - byly vybrány čtyři pokročilé ...