Now showing items 1-1 of 1

    • Externalizace virtuálních zdrojů zvuku 

      Author: Stuchlík Jan; Supervisor: Rund František; Opponent: Bureš Zbyněk
      Cílem této diplomové práce je uskutečnit a vyhodnotit experiment studující jev externalizace virtuálních zdrojů zvuku při binaurálním poslechu s využitím principu rozšířené zvukové reality. V úvodních kapitolách jsou zmíněny ...