Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza vysokofrekvenčních oscilací pacientů s vývojovými vadami mozku 

   Author: Martin Dostál; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Beňová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   High Frequency Oscillations (HFOs) jsou relativně novou skupinou biomarkerů, která ještě není zcela přesně definovaná a je předmětem aktivního výzkumu. Tato práce se zabývá ana-lýzou a vyhodnocením HFO v EEG záznamech ...