Now showing items 1-1 of 1

  • Vytěžování dat z přístupové části mobilní sítě 

   Author: Andrea Stejskalová; Supervisor: Kocur Zbyněk; Opponent: Holek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Cílem práce je ověření schopnosti získat porovnatelné údaje o přenosové rychlosti mezi měřením uživatele a v infrastruktuře mobilní sítě. Srovnání je provedeno na základě porovnání získaných dat dle jednotlivých vrstev ...