Now showing items 9-28 of 229

   Subject
   Analogový záznam zvuku [1]
   Analýza signálů,lidské akustické projevy,akustika,záznam zvuku,zpracování zvuku,korelace,vlnková transformace,Shannonova energie,srdeční ozvy,srdeční rytmus,pulz,nahrávací řetězec [1]
   Android, Android Studio, Senioři, Aplikace, Léky, Léky Chytře [1]
   Android, Bluetooth, hospital bed [1]
   Android, Bluetooth, nemocniční lůžko [1]
   ARM, Cortex-M4, ATSAM4E16E, control unit [1]
   ARM, Cortex-M4, ATSAM4E16E, řídicí jednotka [1]
   artifact detection [1]
   Artificial Intelligence [1]
   audio quality [1]
   Automatic speech recognition; HMM; WFST; small vocabulary; language model; grammar; unigrams; lexicon; voice controll; automotive application; KALDI [1]
   Automatizace testování [1]
   autostereoscopy, multiscopy, stereoscopy, display, screen, lenticular, slanted, multiview, 3D, image, interlacing, stereo pair, 2D plus depth, depth map, DIBR, software, subpixel, matlab [1]
   autostereoskopie, multiskopie, stereoskopie, displej, obrazovka, lentikulární, šikmý, multiview, 3D, obraz, prokládání, stereo pár, hloubková mapa, DIBR, software, subpixel, matlab [1]
   Barevné prostory,klasifikace oblaků,meteorologie,RGB,CIELAB,CIEXYZ,lineární regrese,křížová validace,PCA,WILLIAM,K-means,DSLR,celooblohový systém,detekce oblaků [1]
   binaural auditory model, LSO, MSO, azimuth, elevation, localization, static sound source, dynamic sound source, feature extraction, RMS, classification, k NN, ANN, MATLAB [1]
   binaurální model slyšení, LSO, MSO, azimut, elevace, lokalizace, statický zdroj zvuku, pohyblivý zdroj zvuku, extrakce příznaků, RMS, klasifikace, k-NN, ANN,MATLAB [1]
   Boule; crystal; Sample; Birefringent; Anisotropy; C ++; OpenGL; Desktop application; Numerical solution; [1]
   Boule; krystal; Sample; dvojlom; anizotropie; C++; OpenGL; desktopová aplikace; numerické řešení; [1]
   brýle pro virtuální realitu [1]