Now showing items 49-68 of 88

   Subject
   liquid lens, membrane lens, electroactive polymer [1]
   management of parking slots, computer vision, distributed camera networks, intelligent traffic systems, parking, Raspberry Pi Zero, OpenCV library, HOG, SVM, Python [1]
   mechanical recording, defect detection, impulse noise , autoregressive model, wavelet transform, derivatives of a signal, Matlab [1]
   mechanický záznam, detekce vad, impulsní šum, autoregresní model, vlnková transformace, derivace, Matlab [1]
   nahrávání přednášek,automatizace,sledování obličeje,Dlib,OpenCV,MFCC,mel-kepstrální analýza,kinematografická pravidla [1]
   Nelineární zkreslení,nelineární systémy v  sérii,Hammersteinův model,akustická měření,swept-sine,MATLAB [1]
   noise reduction,video sequences,noise analysis,noise model,noise reduction efficiency [1]
   Noise sensor,traffic noise,A weighting,digital MEMS microphone,Arduino,MLS [1]
   Nonlinear distortion,nonlinear systems in series,Hammerstein model,acoustic measurement,swept-sine,MATLAB [1]
   OBD II, monitoring unit, operating parameters measurement, Arduino, classic car [1]
   OBD II, monitorovací jednotka, měření provozních parametrů, Arduino, veterán [1]
   obrazové komprese HDR obrazu, JPEG XT, fotoaparáty, srovnání, MATLAB [1]
   Obrazy s vysokým dynamickým rozsahem (HDR), mapování tónů (TMO), hodnocení kvality obrazu, subjektivní testy, objektivní metriky [1]
   optická zvuková stopa, digitalizace, kvalita zvukové nahrávky, objektivní hodnocení kvality [1]
   PEMO-Q, CASP, audio, MATLAB, odstranění šumu [1]
   Phase change,phase spectrum,psychoacoustic test,just noticeable difference,analysis of variance [1]
   Plenoptic data,light field,image data,compression,Lytro [1]
   Plenoptická data,světelné pole,obrazová data,komprese,Lytro [1]
   potlačení šumu,videosekvence,analýza šumu,model šumu,účinnosti redukce šumu [1]
   Prostorově variantní systém, odšumování, dekonvoluce, MATLAB, SVOLA, Zernikovy polynomy [1]