Now showing items 1-1 of 1

  • Modernizace fotografického zvětšovacího přístroje a realizace řídicí elektroniky 

   Author: Tomáš Sap; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Veřtát Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Práce pojednává o modernizaci zvětšovacího přístroje s použitím LED světelného zdroje. Za tímto účelem nejprve popisuje teorii a postupy konvenční analogové fotografie se zaměřením především na oblasti spojené s pozitivním ...