Now showing items 1-1 of 1

    • Demonstrační systém pro snímání stereoskopického videa 

      Author: Breitkopf Jiří; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Švihlík Jan
      Tato bakalářská práce se zabývá problematikou snímání stereoskopického videa pomocí dvou kamer na speciální montáži a realizací softwarového vybavení, umožňující uživateli nastavení důležitých parametrů snímání stereoskopického ...