Now showing items 1-1 of 1

    • Subjektivní poslechové testy kvality přepisu zvukové stopy na filmu 

      Author: Kohoutová Lada; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Fikejz Filip
      Tato práce se zabývá subjektivním hodnocením digitalizovaného filmového zvuku. Součástí práce je vytvoření a provedení subjektivního poslechového testu metodou párového srovnávání. Při zpracování získaných dat je využit ...