• Přístupový systém 

      Autor: Hyhlík Tomáš; Vedoucí práce: Neruda Marek; Oponent práce: Janíček Vladimír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Účelem této práce je navrhnout, sestavit v koncepci embedded a naprogramovat systém pro řízení přístupu do domu, místnosti či objektu s použitím RFID technologie. Dále se tato práce zaměřuje na bezpečnost navrženého systemu. ...