• Mobilní aplikace pro ovládání laboratorního napájecího zdroje 

      Autor: Jurková Michaela; Vedoucí práce: Neruda Marek; Oponent práce: Janout Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro zařízení s operačním systémem Android sloužící k ovládání programovatelného laboratorního zdroje Manson HCS-3604-USB. Teoretická část obsahuje popis zdroje a oficiální ...