Now showing items 1-20 of 45

  • Analýza videozáznamu pohybu pacientů během epileptického záchvatu 

   Author: Šebek Jiří; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá možnostmi automatizované analýzy pohybu pacienta, který prodělává epileptický záchvat, aby bylo možné objektivně určit vývoj nemoci. V teoretické části rozebereme existující způsoby trasování částí ...
  • Aplikace metod segmentace popředí 

   Author: Kozitsyna Anastasia; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fritsch Lukáš
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem a aplikací algoritmů segmentace popředí z videosekvencí pořízených nepohyblivou kamerou. První část práce je rozbor pojmů použitých ve výkladu. Druhá část je věnována popisu algoritmů ...
  • Automatická detekce a identifikace registračních značek vozidel 

   Author: Melničuk Petr; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Janout Petr
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rozpoznávání registračních značek vozidel v obraze. Jedná se o transformaci obrazových dat, na jejímž výstupu se obvykle vyskytuje text registrační značky jednoznačně identifikující ...
  • Automatický stereoskopický TV systém 

   Author: Vozák Dominik; Supervisor: Klíma Miloš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Automatický systém hydroponického pěstování rostlin 

   Author: Matěj Kerner; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Boháč Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato bakalářská práce popisuje, jak fungují hydroponické systémy a jaké jsou možnosti při jejich stavbě. Je zde podrobně popsáno, jak lze pracovat s cirkulací vody, umělým osvětlením či zasazením různých senzorů do systému ...
  • Bezdrátový motion capture sensor pro virtuální reality 

   Author: Jakub Jirout; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Motion capture se v posledních dvou desetiletích stal nedílnou součástí animovaných filmů a her. Existuje řada způsobů snímání lidského pohybu, které se liší náročností a cenou. Jeden z těchto způsobů je snímání pomocí IMU ...
  • Bicí automat 

   Author: Marek Vavřínek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Bursík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato práce popisuje realizaci bicího automatu. Bicí automat byl naprogramován ve vývojovém prostředí Processing. Do zařízení byl implementován 16 poziční sekvencer s 16 různými kanály obsahující 16 různých zvuků bicích ...
  • Dálkové ovládání digitálních zařízení pro snímání obrazu 

   Author: Václavík Marek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Detekce a analýza zornice lidského oka 

   Author: Koshel Carin; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Dušek Jaroslav
   The bachelor's thesis introduces the problems of rapid detection and analysis of the parameters of the eye pupils. The theoretical part of the thesis provides description of selected pupil detection methods, as well as ...
  • Detekce a analýza zornice lidského oka 

   Author: Koshel Carin; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Dušek Jaroslav
   Náplní této bakalářské práce je problematika rychlé detekce a analýzy zornice oka. Teoretický úvod práce je věnován popisu vybraných metod detekce zornice, dále možných metod předzpracování obrazu a jsou také shrnuty ...
  • Embedded systém měřicí stolice v konceptu IoT 

   Author: Vítek Ondřej; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato práce se zabývá návrhem embedded systému pro měřicí stolici. Soustředí se na konfiguraci systému, na napsání vyhodnocovacího programu a na prezentaci výsledků na webový server. Dále prozkoumává další možnosti vylepšení ...
  • HW řešení systému pro navigaci uvnitř budov s využitím komunikace ve viditelném světle 

   Author: Štěpán Bosák; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teli Shivani Rajendra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Cílem této práce je vytvoření hardwarového řešení pro testovací systém navigace uvnitř budov, který využívá komunikace ve viditelném světle. První část práce seznamuje se základními znalostmi o tomto typu komunikace a také ...
  • Implementace směrového efektu v reálném čase 

   Author: Stuchlík Jan; Supervisor: Rund František; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Implementace zvukových efektů v reálném čase 

   Author: Zalabák Martin; Supervisor: Fikejz Filip; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Interaktivní hra využívající IoT prostředky 

   Author: Jan Závorka; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato bakalárská práce se zabývá vývojem a výrobou jednoduchých zarízení, která umožnují demonstrovat využití energeticky nenárocných zarízení v IoT sítích. Propojená zarízení mají podobu jednoduché hry pro více hrácu - ...
  • Interaktivní multimediální aplikace 

   Author: Suchomel Tomáš; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Ondřich David
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem interaktivní multimediální aplikace, která umožňuje uživateli ovlivnit podobu živého video přenosu. Aplikace spojuje možnosti přehrávacího programu CasparCG a sociální sítě Twitter. ...
  • IoT časovač 

   Author: Jakub Kadlec; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-29)
   Práce se zabývá návrhem a implementací IoT časovače a budíku propojeného s webovou službou Google Kalendář. Jako platforma byl zvolen jednodeskový počítač Raspberri Pi v kombinaci s dotykovým displejem a~příslušenstvím ...
  • Kartový přístupový systém 

   Author: Viktor Bohuněk; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Cílem této práce je připravit základ pro budování vlastních elektronických systémů kontroly vstupu. Požadavky byly čerpány z technické normy ČSN EN 60839-11-1. V úvodu práce jsou krátce představena již existující komerční ...
  • Kolorimetrická kalibrace multiview videosekvencí 

   Author: Paroulek Jakub; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Jindra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody detekce a odhadu vzdálenosti překážek pomocí stereoskopického systému 

   Author: Plechatý Jakub; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)