Now showing items 1-1 of 1

    • Komprese stereoskopického videa 

      Author: Toman Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Švihlík Jan
      Tato bakalářská práce se zabývá popisem metod zpracování a komprese stereoskopického videa, zejména se zaměřením na nesymetrické kódování. Dále bylo navrženo experimentální řešení umožňující posoudit vliv ztrátové komprese ...