Now showing items 87-106 of 225

  • Metody extrakce dominantních barev v obraze 

   Author: Linek Matěj; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Jindra Tomáš
  • Metody klíčování a virtuální studio 

   Author: Lysenko Viktoriia; Supervisor: Bednář Jan; Opponent: Janecký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato práce se zabývá problematikou klíčování a virtuálního studia. Teoretická část se věnuje krátké historii některých filmových triků, které předcházely dnes používané metodě green screen. Dále jsou zmíněny metody digitálního ...
  • Metody klíčování obrazu 

   Author: Hlinovský Martin; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Bernas Martin
   Tato práce se věnuje principu klíčování obrazu a základům, které je potřeba dodržovat jako osvětlení, barva plátna nebo oblečení pro dosažení přirozeného výsledku. Je zde krátce zmíněn princip virtuálního studia. Popisuje ...
  • Metody měření parametrů moderních zobrazovačů 

   Author: Gruber Bohuslav; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Zatloukal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Metody pro perceptuální analýzu barevných rozdílů v obrazových souborech 

   Author: Kolmašová Jana; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Práce se zabývá metrikami pro analýzu barevných rozdílů v obrazových souborech. Podává přehled barevných soustav a prostorů a popisuje principy vybraných metrik. Dále implementuje metriky v programovém prostředí Matlab a ...
  • Metody rekonstrukce 3D modelů 

   Author: Patočka Václav; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce je podat informace o vybraných metodách 3D skenování, jejich rozdělení a využití v praxi. Větší část je věnována skenerům na bázi strukturovaného světla, jsou popsány různé způsoby realizace skeneru pomocí ...
  • Metody snímání vícekanálového zvuku 

   Author: Chromec Jan; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody subjektivních poslechových testů kvality přepisu zvukové stopy na filmu 

   Author: Štěpánková Ivana; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Neubauer Petr
   Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality přepisů zvukové stopy na filmech. Úkolem práce je vytvoření vzorků z dodaných zvukových přepisů, pomocí kterých budou následně vytvořeny subjektivní poslechové testy. Cílem ...
  • Metody zostřování obrazu 

   Author: Štěpáník Josef; Supervisor: Klíma Miloš; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření a kalibrace barevných zobrazovačů 

   Author: Zdvihal Stanislav; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Anisimova Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měření na mixážním pultu 

   Author: Dlouhý Jan; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření nelineárního zkreslení mikrofonů 

   Author: Kolář Jakub; Supervisor: Honzík Petr; Opponent:
   Tato práce se zabývá implementací metody měření nelineárního zkreslení jednoho nelineárního systému při sériovém zapojení dvou nelineárních systémů - reproduktor a mikrofon. Tato metoda zkoumá nelineární zkreslení včetně ...
  • Měření parametrů analogového záznamu 

   Author: Kritskii Vladislav; Supervisor: Rund František; Opponent: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato bakalárská práce se zabývá problematikou základních parametru analogových záznamu a jejich implementací pro analyzování . V teoretické casti jsou predstaveny definice parametru, uvedena klasifikace predložených typu ...
  • Měření parametrů analogového záznamu 

   Author: Kritskii Vladislav; Supervisor: Rund František; Opponent: Bednář Jan
  • Měření parametrů autostereoskopického displeje 

   Author: Melechovský Tomáš; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Lukeš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření parametrů miniaturních digitálních fotoaparátů 

   Author: Fabián Petr; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Měření parametrů obrazových snímačů 

   Author: Vápeník Petr; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření parametrů přenosky gramofonu 

   Author: Vimr Jan; Supervisor: Rund František; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Práce se zabývá mechanickým záznamem zvuku, zejména gramofonovými přenoskami a způsoby měření jejich přenosových parametrů, tedy zejména přenosové charakteristiky a kmitočtové závislosti přeslechů mezi oběma kanály. V práci ...
  • Měření směrových charakteristik mikrofonů 

   Author: Šupka Ondřej; Supervisor: Rund František; Opponent: Honzík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření útlumu chráničů sluchu 

   Author: Baráth Tomáš; Supervisor: Rund František; Opponent: Šoltés Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)