Now showing items 47-66 of 225

  • Fázové změny zvukového signálu a jejich vliv na vjem 

   Author: Jan Smékal; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Oramus Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá vlivem změn ve fázovém spektru signálu na jeho sluchový vjem. Pro zjištění, zda májí tyto změny postřehnutelný vliv na sluchový vjem, byl uskutečněn poslechový test skládající se ze tří částí. První ...
  • Fyzikální modelování ozvučnice a struny akustické kytary 

   Author: Lindner Tomáš; Supervisor: Fikejz Filip; Opponent: Husník Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hodnocení kvality digitalizace zvukové stopy filmu 

   Author: Dvořák Jan; Supervisor: Husník Libor; Opponent: Fikejz Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá subjektivními testy kvality zvuku. Úkolem bylo vytvo-řit kolekci vzorků z dodaných zvukových přepisů a následně z nich sestavit a provést testy kvality různých metod přepisu zvukové stopy ...
  • Hodnocení kvality obrazu mluvčího znakového jazyka 

   Author: Bashkatova Daria; Supervisor: Bernas Martin; Opponent: Švachula Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato bakalářská práce se ve svém teoretickém základu věnuje rozebíraní modelu lidského zrakového systému HVS, který je brán v úvahu navrhovanou metodou hodnocení kvality obrazu znakového mluvčího. Po zkoumání celého přehledu ...
  • HW řešení systému pro navigaci uvnitř budov s využitím komunikace ve viditelném světle 

   Author: Štěpán Bosák; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teli Shivani Rajendra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Cílem této práce je vytvoření hardwarového řešení pro testovací systém navigace uvnitř budov, který využívá komunikace ve viditelném světle. První část práce seznamuje se základními znalostmi o tomto typu komunikace a také ...
  • Identifikace gramofonové desky podle krátké zvukové ukázky 

   Author: Král Václav; Supervisor: Rund František; Opponent: Lebr Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Cílem práce bylo vytvořit systém k identifikaci gramofonové desky podle krátké zvukové ukázky z této desky. Z originálních nahrávek byly vypočteny parametry, které byly spolu s názvem dané desky uložené do databáze. Následně ...
  • Identifikace mluvčího na bázi hlubokých neuronových sítí 

   Author: Martin Šubert; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá metodami verifikace a identifikace řečníka. Hlavní pozornost je věnována především metodám založeným na bázi GMM resp. i-vektorů. Na teoretické úrovni jsou popsány metody využívající hlubokých neuronových ...
  • Identifikace obsahu archivních zvukových záznamů 

   Author: Koshkina Ekaterina; Supervisor: Rund František; Opponent: Vencovský Václav
   Tato práce se zabývá problematikou identifikace (rozpoznávaní) obsahu archivních zvukových záznamů. Cílem je seznámení s danou problematikou a realizace vybraného algoritmu identifikace v programovém prostředí MATLAB. ...
  • Identifikace, detekce a odhad parametrů mechanických pohybů měrených multi-senzorovou sítí 

   Author: Bobuski Filip; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Hekrdla Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem práce je seznámení se základními pojmy zpracování signálu a sledování pohybu společně s konstrukcí a naprogramováním reálného měřícího zařízení. Konkrétněji uvádí aplikace maximálního odhadu pravděpodobnosti a popisuje ...
  • Implementace fuzzy logiky do filtrace ultrazvukových signálů 

   Author: Vítek Vítězslav; Supervisor: Kubínyi Michal; Opponent: Dočekal Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Implementace metody objektivního hodnocení kvality zvuku 

   Author: Novák Jan; Supervisor: Rund František; Opponent: Bureš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá objektivní metodou hodnocení kvality zvuku PEMO Q se zahrnutým modelem sluchové cesty a ověřením jeho implementace v Matlabu. Ta je podrobena analýze a jsou odstraněny nalezené problému. ...
  • Implementace směrového efektu v reálném čase 

   Author: Stuchlík Jan; Supervisor: Rund František; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Implementace zvukových efektů v reálném čase 

   Author: Zalabák Martin; Supervisor: Fikejz Filip; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Impulsní rušení v DVB-T 

   Author: Hladík Pavel; Supervisor: Matějka Štěpán; Opponent: Ulovec Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Inteligentní systém pro kontrolu činnosti spotřebičů v domácnosti 

   Author: Vencovský Karel; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Kulha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Interaktivní hra využívající IoT prostředky 

   Author: Jan Závorka; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato bakalárská práce se zabývá vývojem a výrobou jednoduchých zarízení, která umožnují demonstrovat využití energeticky nenárocných zarízení v IoT sítích. Propojená zarízení mají podobu jednoduché hry pro více hrácu - ...
  • Interaktivní multimediální aplikace 

   Author: Suchomel Tomáš; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Ondřich David
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem interaktivní multimediální aplikace, která umožňuje uživateli ovlivnit podobu živého video přenosu. Aplikace spojuje možnosti přehrávacího programu CasparCG a sociální sítě Twitter. ...
  • Interaktivní platforma HbbTV 

   Author: Stupka Jan; Supervisor: Švachula Zdeněk; Opponent: Ulovec Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Internetové rozhraní využívající FPGA 

   Author: Kouřil Vojtěch; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Rozehnal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cílem této práce je využití pole FPGA k přenosu dat po síti. První část práce pojednává o hradlových polích FPGA, jejich stavbě a využití. Věnuje se také návrhu v poli FPGA a pojednává o návrhovém jazyce VHDL. Práce obsahuje ...
  • Jazykové modely pro rozpoznávání řeči v různých tematických oblastech 

   Author: Valíček Jiří; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Mareš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)