Now showing items 79-98 of 138

   Subject
   Modulation,coding,Viterbi algorithm [1]
   Motion Capture,artefakty,filtrace,šum,Butterworthův filtr,Čebyševův filtr typu 2,Hampel filtr,grafické rozhraní [1]
   Motion Capture,Artifacts,Filtration,Noise,Butterworth filter,Chebyshev type 2 filter,Hampel filter,Graphical interface [1]
   MSSIM, objektivní hodnocení kvality, MATLAB, ROI, znakový jazyk, videosekvence, obrazová komprese [1]
   multimedia content,stream,streaming,image processing,UHD,spherical video,FFmepg [1]
   multimediální obsah,stream,streaming,zpracování obrazu,UHD,sférické video,FFmpeg [1]
   Nelineární optika, Stimulovaný Brillouinův rozptyl, Stimulovaný Ramanův rozptyl, Auto-modulace fáze, Křížová modulace fáze, Čtyřvlnné směšování, Kerrův jev [1]
   Nelineární zkreslení, nelineární systémy v sérii, Hammersteinův model, akustická měření, swept-sine, MATLAB [1]
   network,transfer,generations,mobile network,measurment,data,train sets,mobile data transfer speed,mobile device,network architecture,locations,Czech Republic,trafficnetwork,traffic [1]
   New types of learning spaces,room acoustics,reverberation time,intelligibillity [1]
   Nonlinear distortion, nonlinear systems in series, Hammerstein model, acoustic measurement, swept-sine, MATLAB [1]
   Nonlinear optics, Nonlinear effect, Stimulated Brillouin Scattering, Stimulated Raman Scattering, Kerr effect, Self-Phase Modulation, Four Wave Mixing, Cross-Phase Modulation [1]
   nové typy výukových prostorů,prostorová akustika,doba dozvuku,srozumitelnost [1]
   Object Tracking, Computer Vision, Matlab, RANSAC, KLT, Epilepsy [1]
   Objective evaluation of sound recordings, optical soundtrack, objective analysis, auditory model, MATLAB [1]
   Objektivni hodnoceni, archivni zvukove zaznamy, opticky zaznam, analyza sumu, model slyseni, MATLAB [1]
   obrazové senzory,CMOS senzor,fotoaparát v telefonu,mobilní telefon,obrazová kvalita,porovnávání kvality obrazu [1]
   obrazový senzor, CCD, CMOS, UWFOV, celooblohové snímání, WILLIAM, PSF, MATLAB [1]
   otoacoustic emissions,DPOAE,onset decomposition [1]
   otoakustické emise,DPOAE,dekompozice onsetu [1]