Now showing items 118-137 of 230

   Subject
   meteor detection [1]
   Mobile networks, Transmission capacity, Crowd mobility model, Drones, Flying base station, Energy efficiency [1]
   mobile phone,parameters for image quality,image sensors,CMOS sensor,phone camera,benchmarking image quality [1]
   Mobilní sítě, Přenosová kapacita, Pohybový model, Drony, Létající základnové stanice, Energetická efektivita [1]
   Modulace,Kódování,Viterbiho algoritmus [1]
   Modulation,coding,Viterbi algorithm [1]
   Morozov principle [1]
   Morozovova metoda [1]
   Motion Capture,artefakty,filtrace,šum,Butterworthův filtr,Čebyševův filtr typu 2,Hampel filtr,grafické rozhraní [1]
   Motion Capture,Artifacts,Filtration,Noise,Butterworth filter,Chebyshev type 2 filter,Hampel filter,Graphical interface [1]
   MSSIM, objektivní hodnocení kvality, MATLAB, ROI, znakový jazyk, videosekvence, obrazová komprese [1]
   multimedia content,stream,streaming,image processing,UHD,spherical video,FFmepg [1]
   multimediální obsah,stream,streaming,zpracování obrazu,UHD,sférické video,FFmpeg [1]
   NAH [1]
   NB-IoT [1]
   Near-field acoustic holography [1]
   Nelineární optika, Stimulovaný Brillouinův rozptyl, Stimulovaný Ramanův rozptyl, Auto-modulace fáze, Křížová modulace fáze, Čtyřvlnné směšování, Kerrův jev [1]
   Nelineární zkreslení, nelineární systémy v sérii, Hammersteinův model, akustická měření, swept-sine, MATLAB [1]
   network [1]
   network,transfer,generations,mobile network,measurment,data,train sets,mobile data transfer speed,mobile device,network architecture,locations,Czech Republic,trafficnetwork,traffic [1]