Now showing items 1-1 of 1

    • Platforma pro sémantické crawlování webu 

      Author: Podlaha Jakub; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Aubrecht Petr
      Tato diplomová práce zkoumá téma semantické extrakce dat. Hlavním cílem této práce je navrhnout nástroj pro zjednodušení procesu anotování a sbírání dat z webových stránek. Nejdříve pro specifikaci řešeného problému a ...