Now showing items 1-1 of 1

  • Odhad atributů z tváře 

   Author: Marčišin Matej; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   V tejto práci navrhujeme postup na trénovavnie konvolučnej neurónovej siete (CNN). Na rozdiel od bežnej konvolučnej neurónovej siete, navrhujeme jeden model schopný simultánnej predikcie viacerých atribútov z tváre človeka. ...