Now showing items 1-1 of 1

    • Portfoliové algoritmy pro kombinatorickou optimalizaci 

      Author: Šrank Marek; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Kléma Jiří
      Tato diplomová práce zkoumá vybrané portfolio algoritmy pro kombinatorickou optimalizaci. Cílem je zjistit, zda tyto algoritmy poskytují efektivní alternativu k nejčastěji používaným restartovacím strategiím. Porovnává ...