Now showing items 1-1 of 1

    • Evoluční metaheuristiky pro zobecněný problém obchodního cestujícího 

      Author: Crkvová Veronika; Supervisor: Kubalík Jiří; Opponent: Řehořek Tomáš
      Evoluční algoritmy jsou vhodným a často používaným způsobem, jak řešit úlohy s příliš vysokou časovou složitostí. V této práci navrhuji evoluční algoritmus, který řeší úlohu zobecněného obchodního cestujícího. Úloha ...