Now showing items 1-1 of 1

  • Implementace vyhledávače spojů veřejné dopravy nad grafovou databází Neo4j 

   Author: Chalupa Jakub; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Jakob Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací, testováním a nasazením webové a mobilní aplikace pro vyhledávání spojů veřejné dopravy nad grafovou databází Neo4j. Pro tyto účely práce nejprve detailně analyzuje existující ...