Now showing items 1-1 of 1

  • Software pro distribuované řízení a vyčítání dat ze sítě částicových pixelových detektorů Timepix3 

   Author: Begera Jakub; Supervisor: Polanský Štěpán; Opponent: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato diplomová práce ze zabývá návrhem a implementací software Pixnet - modulárním distribuovaným systémem pro řízení a vyčítání dat ze sítě částicových pixelových detektorů. Systém se skládá ze dvou hlavních komponent, ...