• Integrace aplikaci pro sledovani automobilu 

      Autor: Kubů Roman; Vedoucí práce: Komárek Martin; Oponent práce: Malý Ivo
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
      Práce řeší integraci palubní jednotky vozidla a serverové části projektu Metrocar. Palubní jednotka poskytuje filtrovaná data z OBD2 standardu, GPS souřadnic a z akcelerace vozidla serverové části projektu. Serverová část ...