• Infotainment aplikace pro auto na smartphonu 

      Autor: Hrubý Lukáš; Vedoucí práce: Šedivý Jan; Oponent práce: Bouchner Petr
      Cílem této práce je navrhnout a implementovat aplikaci pro chytrý telefon, která je určena pro použití v automobilu a minimalizuje kognitivní zátěž. Aplikace je připojena k řídící jednotce automobilu, zobrazuje a ukládá ...