• Lokalizace a počítání osob na satelitních a leteckých fotografiích 

      Autor: Bouška Filip; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Buk Zdeněk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
      Tato práce se zabývá metodami detekce objektů. Konkrétně lokalizací osob ze satelitních a leteckých snímků. Popisuji zde tvorbu a přípravu datasetu a následně algoritmy a jejich nastavení k získání nejlepšího prediktivního ...