Now showing items 1-1 of 1

  • Reprezentace dat AIXM 5.1 v relační databázi 

   Author: Šrogl Jan; Supervisor: Kouba Zdeněk; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá možnostmi reprezentace dat AIXM 5.1 v relační databázi. Zpočátku je pojednáno o principu reprezentace geometrické informace v obecné rovině. Jsou zde rovněž uvedeny příklady souřadnicových systémů. V ...