• Reprezentace dat AIXM 5.1 v relační databázi 

      Autor: Šrogl Jan; Vedoucí práce: Kouba Zdeněk; Oponent práce: Vokřínek Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
      Tato práce se zabývá možnostmi reprezentace dat AIXM 5.1 v relační databázi. Zpočátku je pojednáno o principu reprezentace geometrické informace v obecné rovině. Jsou zde rovněž uvedeny příklady souřadnicových systémů. V ...