Now showing items 1-1 of 1

    • Systém pro analýzu jazyku Java 

      Author: Badalíková Markéta; Supervisor: Filipský Martin; Opponent: Bureš Miroslav
      Cílem této práce je vytvořit systém pro lexikální a syntaktickou analýzu zdrojového kódu v jazyce Java a práci s jeho abstraktním syntaktickým stromem (AST). Práce obsahuje přehled existujících projektů podobného zaměření, ...