Now showing items 1-4 of 4

  • Algoritmus využívající GRASP meta-heuristiku pro řešení problému routování vozidel s omezeními 

   Author: Jakub Lečbych; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Fiedler David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Problém plánování tras (VRP) je problém, který je v literatuře studován již několik desetiletí a zahrnuje plánování tras vozidel za účelem obsluhy jednotlivých zákaz\-níků. Varianta problému zahrnující vyzvednutí a doručení ...
  • Implementace algoritmu Transit Node Routing v simulačním frameworku AgentPolis 

   Author: Michal Cvach; Supervisor: Fiedler David; Opponent: Nykl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Výpočet nejkratší vzdálenosti mezi dvěma vrcholy v grafu je častým problémem v informatice. Spousta aplikací obsahuje nějakou komponentu pro výpočet nejkratších vzdáleností. Tato práce se zaměřuje na problém výpočtu nejkratší ...
  • Online plánovač pro rozvoz zásilek v gastronomii 

   Author: David Mokoš; Supervisor: Fiedler David; Opponent: Váňa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Využívání rozvozových služeb neustále nabývá na oblibě, čemuž v posledním roce napomohla i celosvětová pandemie COVID-19. Problematické jsou hlavně rozvážky v oblasti gastronomie, kdy je nezbytné minimalizovat dobu rozvozu, ...
  • Optimalizace skladových zásob založená na predikci poptávky 

   Author: Vyskočil Tomáš; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Fiedler David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Efektivní řízení skladových zásob hraje klíčovou roli pro konkurenceschopnost podniků prodávajících zboží. Hlavním cílem této práce je navrhnout model tvořící objednávky zboží se záměrem optimalizovat vývoj skladových ...