• Adaptace UI založená na vlastnostech uživatele 

   Autor: Hogenauer Tomáš; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem diplomové práce je vytvořit framework pro mobilní zařízení s Android OS, který bude umožňovat adaptaci struktury a kontextu aplikace na základě informací získaných o vlastnostech uživatele.
  • Lokalizace zrakově postižených chodců pomocí dialogového systému 

   Autor: Černý Pavel; Vedoucí práce: Balata Jan; Oponent práce: Vystrčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato diplomová práce se zabývá lokalizací nevidomých chodců. Práce analyzuje chování GPS signálu ve městě, dostupné podklady GIS a stručně analyzuje mluvené dialogové rozhraní pro slepé na mobilním telefonu. Po 3 iterací ...
  • Turistická navigace s davovým sběrem dat o přístupnosti 

   Autor: Křečková Johana Emma; Vedoucí práce: Balata Jan; Oponent práce: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Diplomová práce se věnuje tématu davového sběru přístupnosti chodníkové sítě pro osoby se zhoršenou orientací a pohybem za pomoci cílové skupiny turistů navštěvujících město. Při řešení této problematiky jsme provedli ...
  • Usnadnění orientace nevidomých v hromadné dopravě 

   Autor: Vaňkát Michal; Vedoucí práce: Míkovec Zdeněk; Oponent práce: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Výběr malých pohyblivých objektů na dotykové obrazovce 

   Autor: Darebný Kamil; Vedoucí práce: Balata Jan; Oponent práce: Čmolík Ladislav
  • Zpřesňování grafů dopravních sítí na základě GPS záznamů projetých tras 

   Autor: Argirova Margarita; Vedoucí práce: Jakob Michal; Oponent práce: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Cílem této práce je zjistit lokalizaci chybějících hran v road grafu a navrhnout změny v mapě. Mapa Prahy byla vybrána pro implementaci, testování a vizualizaci jako příklad města s velmi základní infrastrukturou pro jízdní ...