Now showing items 1-2 of 2

  • On-line prostředí pro simulaci tinnitu 

   Author: Kateřina Cízlová; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá v poslední době velmi rozšířeným onemocněním, které se nazývá tinnitus. Především se zaměřuje na zvuky, které pacienti trpící tinnitem slyší. Cílem práce je prozkoumat existující metody pro demonstraci ...
  • Syntéza zvukových signálů dle příkladů pomocí neuronových sítí 

   Author: Štíbal Pavel; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Diplomová práce se věnuje syntéze zvukových signálů dle příkladů za pomoci neuronových sítí. Při řešení této problematiky byla provedena rešerše neuronových sítí a existujících architektur, které je možné využít pro ...