Now showing items 411-430 of 666

  • Plánování cest pro elektrická auta s neúplnou informací 

   Author: Lukáš Hromadník; Supervisor: Cuchý Marek; Opponent: Matějka Joel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   V této práci jsme se zaměřili na řešení problému nalezení optimální cesty pro elektromobily při zadaném konci cesty a při známé poptávce po jednotlivých nabíjecích stanicích. Elektromobily je však při delší cestě potřeba ...
  • Plánování cesty pro neholonomní vozidlo v úlohách dohledu 

   Author: Váňa Petr; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Vonásek Vojtěch
   Diplomová práce se zabývá plánováním cesty pro neholonomní vozidla v úlohách dohledu. V práci uvažujeme vozidlo s omezených poloměrem zatáčení, které modelujeme jako Dubinsovo auto. V práci definujeme problém dohledu jako ...
  • Plánování trajektorií s omezenou křivostí v úloze pokrývání vzdušnými prostředky 

   Author: Jakub Marek; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Krátký Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-20)
   Tato práce se zabývá úlohou pokrývání daného území rozdělené na dvě fáze za použití Bezpilotního Létajícího Prostředku (UAV) s pevným křídlem. Klasickým přístupem k úloze pokrývání je zachytit celé území najednou. Pokrývání ...
  • Podnikový informační systém 

   Author: Hančár Ondrej; Supervisor: Dobiáš Radek; Opponent: Houser Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Podpora přípravy návštěvy nemocnice pro specifické uživatelské skupiny 

   Author: Flek Tomáš; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Návštěva nemocnice může být daleko více stresující pro jedince se specifickými potřebami v oblastni navigace a orientace, jako jsou lidé se zrakovým postižením nebo senioři. Tato práce představuje nástroj, který poskytuje ...
  • Poloautomatická extrakce informací z webových stránek 

   Author: Pojman Miloslav; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Kolařík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Porovnání metod plánovaní cest pro tým robotů 

   Author: Hvězda Jakub; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Macek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem multi-agentního plánování. Za tímto účelem bylo vybráno několik algoritmů které byly popsány v první části této práce. Všechny algoritmy byly poté implementovány v C++ a ze zkušeností ...
  • Porovnání skriptovacích jazyků podle efektivity napojení na nativní kód 

   Author: Smrček Petr; Supervisor: Barák Tomáš; Opponent: Lukáč Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Tato práce se zabývá schopnostmi různých skriptovacích jazyků komunikovat s nativním kódem. Jsou zkoumány jazyky Lua, JavaScript (implementace V8) a C# (implementace Mono) a je testován jejich výkon pro volání skriptu z ...
  • Porovnání směrových a asociativních metod na single-cell RNA sekvenčních datech 

   Author: Eliška Dvořáková; Supervisor: Song Joe; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
   Tato práce je zaměřena na porovnání a vyhodnocení směrových a asociativních metod na \textit{single-cell RNA} sekvenčních (scRNA-seq) datech. ScRNA-seq umožňuje studovat biologii na jednobuněčné úrovni. Přestože tento ...
  • Porovnání testovacích nástrojů pro jazyk Java a platformu Spring 

   Author: Kotrhonz Otakar; Supervisor: Vysloužilová Lenka; Opponent: Pytel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Portál spolupráce s průmyslem 

   Author: Šanda Tomáš; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Portál spolupráce s průmyslem: procesní integrace 

   Author: Matějko Lukáš; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Portfoliové algoritmy pro kombinatorickou optimalizaci 

   Author: Šrank Marek; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Kléma Jiří
   Tato diplomová práce zkoumá vybrané portfolio algoritmy pro kombinatorickou optimalizaci. Cílem je zjistit, zda tyto algoritmy poskytují efektivní alternativu k nejčastěji používaným restartovacím strategiím. Porovnává ...
  • Použití Certificate Transparency pro detekci malwaru ze síťového provozu 

   Author: Jan Karsch; Supervisor: Brabec Jan; Opponent: Svatoš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-20)
   Cílem této práce je prozkoumat službu Certificate Transparency a zjistit, zda by mohla být použita jako užitečný zdroj dat pro detekci malwaru. Certificate Transparency slouží jako dodatečná vrstva pro ověření integrity ...
  • Použití jazykových modelů v neautoregresivním neuronovém strojovém překladu 

   Author: Zdeněk Kasner; Supervisor: Helcl Jindřich; Opponent: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   V této práci navrhujeme způsob pro zlepšení plynulosti výstupu neautoregresivního modelu pro neuronový strojový překlad. Využíváme k tomu rozšířený model pro počítání skóre během paprskového prohledávání. Skóre vypočítáváme ...
  • Použtí frameworku Squander 

   Author: Kožený Martin; Supervisor: Daněček Jiří; Opponent: Bloch Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Predikce a časová analýza sledu dat 

   Author: Ostashchuk Oleg; Supervisor: Kozák Miloš; Opponent: Krist Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Diplomová práce se věnuje problematice analýzy a prognózováni časových řad. Cílem práce je prozkoumat existující metody prognózováni časových řad, včetně potřebných kroků předzpracování dat. Jsou vybrané tři slibné metody ...
  • Predikce a časová analýza sledu dat 

   Author: Ostashchuk Oleg; Supervisor: Kozák Miloš; Opponent: Krist Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se věnuje problematice analýzy a prognózováni časových řad. Cílem práce je prozkoumat existující metody prognózováni časových řad, včetně potřebných kroků předzpracování dat. Jsou vybrané tři slibné metody ...
  • Predikce finančních časových řad s použitím LS-SVR 

   Author: Kianička Tomáš; Supervisor: Krejník Miloš; Opponent: Tyutin Anton
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Predikce neúspěšného dokončení povinných předmětů a vyhodnocení finanční náročnosti výuky 

   Author: Adam Johanides; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Baručić Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-20)
   Fakulta elektrotechnická, patřící pod ČVUT v Praze, každoročně rozděluje finance mezi své katedry podle jejich vytíženosti. Již několik let využívá pro stanovení kvantitativního podílu kateder a materiálové náročnosti ...