Now showing items 188-207 of 373

   Subject
   Medipix,Timepix,active pixel detector,recognition,machine learning,classification,ionizing particle,trajectory reconstruction,RANSAC,k-NN,simulated annealing,MoEDAL [1]
   Medipix,Timepix,aktivní pixelový detektor,rozpoznávání,strojové učení,klasifikace,ionizující částice,rekonstrukce trajektorie,RANSAC,k-NN,simulované žíhání,MoEDAL [1]
   meta-optimization, super-optimization, parameter tuning, automated parameter calibration, hyper-heuristic [1]
   Meta-optimization; Lock-chart; meta-heuristic; Machine Learning [1]
   metaoptimalizace, superoptimalizace, ladění parametrů, automatická kalibrace parametrů, hyperheuristika [1]
   method of moments,microstrip antenna,Cuda technology [1]
   micro-EEG, decision tree, data analysis, signal processing, Parkinson's disease, Deep Brain Stimulation, [1]
   mikro-EEG, rozhodovací strom, analýza dat, zpracování signálu, Parkinsonova choroba, hluboká mozková stimulace, [1]
   Mixed Integer Linear Programming,Constraint Programming,Dantzig-Wolfe Decomposition,Branch-and-Price,Energy Optimization,Scheduling [1]
   mobilní aplikace, Android, přesvědčování, návrh uživatelského rozhraní, testovní použitelnosti [1]
   mobilní operátor, monitorování, mediace, telekomunikace, Python, JavaScript, MongoDB, ZooKeeper [1]
   monitoring, mediation, telecommunication, provider, Python, JavaScript, MongoDB, ZooKeeper [1]
   multi-agent,planning,dec_POMDP,probabilistic planning,decoupled tasks,scalability,decomposition [1]
   multi-agentní,plánování,dec-POMDP,pravděpodobnostní plánování,oddělené úlohy,škálovatelnost,dekompozice [1]
   multi-criteria route planning, solution diversity [1]
   multi-robot pathfinding, multi-agent, algorithm comparison [1]
   multiagentní systém, kurýrní služby, přidělování zásilek, dynamické VRP [1]
   multikriteriálne plánovanie trás, diverzita výsledkov [1]
   multisensory integration; representation of peripersonal space; RBM; CRBM; machine learning; unsupervised learning [1]
   multisenzorní integrace; reprezentace peripersonálního prostoru; RBM; CRBM; strojové učení; učení bez učitele [1]