Now showing items 1-1 of 1

  • Modelovani Různých Obranných Akci v Hrách pro Adverzativní Detekce 

   Author: Martin Řepa; Supervisor: Durkota Karel; Opponent: Mrkos Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Cílem této práce je navrhnout nový herně teoretický model pro adverziální detekce zaměřený primárně na modelování zvyšování latence jako akce obránce. Zároveň definujeme a hodnotíme postupy určené k vyřešení námi navrženého ...