Now showing items 1-1 of 1

  • Internetový obchod s adaptivními prvky 

   Author: Rudenko Vladislav; Supervisor: Balík Martin; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   S roustoucím množstvím informací roste i potřeba přizpůsobení obsahu internetového obchodu a nabízeného sortimentu potřebám zákazníka. Počet internetových obchodů a množství nabízeného zboží se neustále zvyšují. Aby se ...