Now showing items 1-2 of 2

  • Interaktivní hledání nejbližších sousedů ve vysocedimenzionálních datech 

   Author: Prokop Černý; Supervisor: Blaauwbroek Lasse; Opponent: Lisý Viliam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Vyhledávání nejbližších sousedů je důležitý problém v mnoha oblastech. V této práci se zaobíráme tímto problémem pro vysocedimenzionální data v interaktivním prostředí, s častým přidáváním a odebíráním z korpusu známých ...
  • Vyhledávání zaměstnanců dle kompetence 

   Author: Dominik Kouba; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   V této práci jsme se zabývali vyhledáváním osob a pracovišť dle kompetencí na FEL ČVUT. Nejdříve jsme celý problém rozebrali obecně. V této části práce jsme rozhodli, že vhodnou reprezentací kompetencí budou ontologie. ...