Now showing items 1-1 of 1

    • Plánování, vytváření a obsluhování telefonních hovorů 

      Author: Hernández Oscar; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Macek Ondřej
      Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením aplikace automatizující plánování, vytváření a obsluhování telefonních hovorů v propojení s VoIP (Voice over IP) serverem.