Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace změn v procesních aplikacích 

   Author: Anna Mária Hriadelová; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Lanský Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením návrhu a implementácie nástroja pre porovnávanie dvoch verzií procesných aplikácií vytvorených v IBM Business Process Manager. Riešenie má pomôcť vývojárom BPM pri porovnávaní rôznych ...