Now showing items 1-1 of 1

    • IS pokerového klubu 

      Author: Mucha Jan; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Bloch Martin
      Cílem této práce bylo navrhnout informační systém, který by v co nevyšší míře usnadnil organizaci obecného pokerového klubu a zjednodušil komunikaci mezi hráčem a klubem.