Now showing items 1-1 of 1

  • Vylepšení detekce plagiátů v BRUTE 

   Author: Votroubek Tomáš; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Hrstka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   V této práci porovnáme detektor plagiarismu použitý na online odevzdávacím systému ČVUT BRUTE s běžně dostupnými detektory. Na základě testů, identifikujeme časté nedostatky detekčních systémů, navrhneme a implementujeme ...