Now showing items 1-1 of 1

    • Tvorba zpětnovazebních her pro realizaci neurofeedback terapie 

      Author: Houdková Lenka; Supervisor: Bělobrádek Radim; Opponent: Vavrečka Michal
      V této práci se zabývám tvorbou her pro systém neurofeedbackové terapie, který vyvíjí skupina Biodat na fakultě elektrotechnické, ČVUT. V úvodu jsou popsané části a některé vlastnosti lidského mozku, způsoby měření pomocí ...