Now showing items 1-1 of 1

  • Interaktivní hledání nejbližších sousedů ve vysocedimenzionálních datech 

   Author: Prokop Černý; Supervisor: Blaauwbroek Lasse; Opponent: Lisý Viliam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Vyhledávání nejbližších sousedů je důležitý problém v mnoha oblastech. V této práci se zaobíráme tímto problémem pro vysocedimenzionální data v interaktivním prostředí, s častým přidáváním a odebíráním z korpusu známých ...